Rossinyol & Alavedra

Àrees

Objectius i filosofia

El nostre equip ha creat una dinàmica de treball dirigida a l'assessorament personalitzat, adreçat a particulars i a petites i mitjanes empreses.

Com a professionals, ens adrecem als nostres clients a partir d'un assessorament previ que adverteix sobre qualsevol situació que comporti possibles riscos jurídics posteriors. Entenem que aquesta és la millor manera d'estalviar temps i diners.

La nostra experiència dins de l'àmbit empresarial ens permet d'apropar el Dret a la problemàtica real de les empreses, tenint sempre en compte els criteris jurídic, financer i fiscal-comptable.

El nostre equip es divideix en creatiu i tècnic. Apostem per la creativitat, atès que som del parer que cal donar noves solucions als vells problemes de sempre. Tot plegat, amb la insubstituïble aportació del rigor tècnic.

Oferim als nostres clients una gestió àgil, en obtenir un màxim rendiment amb l'aplicació de les noves tecnologies.

La racionalització del nostre equip ens permet d'oferir els nostres serveis a un cost equilibrat.

89963-W7R03651-1.jpg

Ladeus Web Branding