Compliance legal

L'àrea de COMPLIANCE proporciona als nostres clients l'assessorament i les eines necessàries per a la implementació en la seva organització dels sistemes de Compliment Normatiu i Pràctiques de Bon Govern, per aplicar la cultura del COMPLIANCE i la prevenció de la responsabilitat penal corporativa de les persones jurídiques establerta en les Lleis Orgàniques 5/2.010, de 22 de juny i 1/ 2015, de 22 de juny, de reforma del Codi Penal.

Compliance legal