Rossinyol & Alavedra

El despatx

Història
El despatx va ser fundat l'any 1990 per Francesc Rossinyol i Rosa Maria Alavedra, advocats.

D'inici, i com a tasca primordial, el despatx va centrar la seva funció jurídica en l'àrea civil i mercantil. Més endavant, va ampliar la seva activitat a l'àmbit laboral.

L'any 1994 inicia col·laboració amb el despatx Miquel Valls Economistes, especialitzat en l'assessorament i el seguiment de totes les qüestions financeres, fiscals i comptables relatives a persones físiques i jurídiques.

A partir de l’any 1996, amplia la seva activitat a l'àmbit laboral, coincidint amb la incorporació de l’advocat Enric Palanca Jaile, responsable de l’àrea.

El despatx es va establir inicialment al carrer Calvet, núm. 7, de Barcelona, posteriorment, coincidint amb el seu creixement, va traslladar la seva seu a la plaça Bonanova, núm. 4 i des de l’any 2016 a les actuals instal·lacions al Passeig de la Bonanova, núm. 9.

Socis i col·laboradors

Francesc Rossinyol Sixto

Francesc Rossinyol Sixto

Barcelona 1957.

Advocat col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Especialitat: Civil i Mercantil.


Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1989).
Màster d'Arrendaments Urbans (1990).
Especialitzat en Dret Immobiliari i en la gestió i assessorament de Petites i Mitjanes Empreses.

Rosa Maria Alavedra Ramón

Rosa Maria Alavedra Ramón

Barcelona 1958

Advocada col·legiada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Especialitat: Civil i Família.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1986).
Màster en Dret de Família i Adopcions.

Enric Palanca Jaile

Enric Palanca Jaile

Barcelona 1969.

Advocat col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Especialitat: Compliance legal / Processal 

Llicenciat en Dret per la UAB (1995).

Máster en Compliance Legal ICAB (2017-2018)

Máster en Practica Jurídica. Escola Professional i de Pràctica Jurídica "Roda i Ventura" (1995-1997);
Postgrau en Prova Judicial per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (1998);
Dret Immobiliari i Urbanístic per la Facultat de Dret d'ESADE (1999).

Oriol Bargunyó Colom

Oriol Bargunyó Colom

Barcelona 1972.

Diplomat en Relacions Laborals per la Universitat de Barcelona (2003).

Eva López

Eva López

Departament d'Administració

Objectius i filosofia

El nostre equip ha creat una dinàmica de treball dirigida a l'assessorament personalitzat, adreçat a particulars i a petites i mitjanes empreses.

Com a professionals, ens adrecem als nostres clients a partir d'un assessorament previ que adverteix sobre qualsevol situació que comporti possibles riscos jurídics posteriors. Entenem que aquesta és la millor manera d'estalviar temps i diners.

La nostra experiència dins de l'àmbit empresarial ens permet d'apropar el Dret a la problemàtica real de les empreses, tenint sempre en compte els criteris jurídic, financer i fiscal-comptable.

El nostre equip es divideix en creatiu i tècnic. Apostem per la creativitat, atès que som del parer que cal donar noves solucions als vells problemes de sempre. Tot plegat, amb la insubstituïble aportació del rigor tècnic.

Oferim als nostres clients una gestió àgil, en obtenir un màxim rendiment amb l'aplicació de les noves tecnologies.

La racionalització del nostre equip ens permet d'oferir els nostres serveis a un cost equilibrat.

89963-W7R03651-1.jpg

Ladeus Web Branding